Aula Mutualia

ABSENTISMOA GAUR EGUN, ESKU HARTZEKO BEHARRA/ABSENTISMO HOY, OBLIGADOS A ACTUAR